ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


31.08.2022

3ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2022

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download28.07.2022

2ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2022

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download15.07.2022

1ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2022

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download29.09.2020

5ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2020

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download21.08.2020

4ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2020

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download14.07.2020

3ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2020

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download05.06.2020

2ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2020

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download12.03.2020

1ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2020

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download12.09.2019

7ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download16.07.2019

6ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download20.06.2019

5ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download09.05.2019

4ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download20.03.2019

3ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download23.01.2019

2o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download05.12.2018

1ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2019

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download10.10.2018

7ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download03.10.2018

6ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download28.08.2018

5ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download10.07.2018

4ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download21.06.2018

3ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download25.05.2018

2ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download03.04.2018

1o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2018

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download10.10.2017

7ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download02.10.2017

6ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download30.08.2017

5o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download19.07.2017

4o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download31.05.2017

3o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου download09.05.2017

2ο Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δεύτερο δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download23.03.2017

1o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2017

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πρώτο δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download11.10.2016

7o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download29.09.2016

6o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download19.09.2016

5o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download28.08.2016

4o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download12.07.2016

3o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download16.06.2016

2o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download17.05.2016

1o Δελτίο τύπου Santorini Experience 2016

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download04.05.2015

4o Δελτίο τύπου Santorini Experience

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download23.04.2015

3o Δελτίο τύπου Santorini Experience

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download15.04.2015

2o Δελτίο τύπου Santorini Experience

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) download30.03.2015

1o Δελτίο τύπου Santorini Experience

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή doc (word) downloadSANTORINI EXPERIENCE

Ο Δήμος Θήρας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Active Media Group διοργανώνουν το Santorini Experience, το οποίο περιλαμβάνει κολύμβηση open water στο Αιγαίο Πέλαγος και τρέξιμο στον Ημιμαραθώνιο «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας»
Περισσότερο Experience